OFERTA


JATAX Kłodzko posiada park maszynowy oraz sprzętowy niezbędny do realizacji dużych zamówień:

JATAX Kłodzko zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem robót z zakresu:

 1. BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO
  • Roboty regulacyjne rzek i potoków;
  • Budowa i remonty zapór, jazów i wypadów
  • Budowle siatkowo-kamienne - GABIONY
 2. BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO
  • mury oporowe - żelbetowe, betonowe, kamienne;
  • o konstrukcje żelbetowe;
 3. BUDOWNICTWA DROGOWEGO
  • drogi tłuczniowe;
  • Mosty drogowe o rozpiętości od 10 m do 120 m
  • przepusty pod drogami.
 4. SIECI ZEWNĘTRZNYCH
  • kanalizacje sanitarne
  • kanalizacje deszczowe
  • sieci wodociągowe
  • sieci gazowe
 5. BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
  • budynki użyteczności publicznej;
  • hale stalowe;
  • naprawy konstrukcji betonowych
  • mycie hydrodynamiczne zniszczonych konstrukcji betonowych lub kamiennych
HANDEL
JATAX sp. z o.o. Kłodzko jest generalnym dystrybutorem koszy siatkowych zgrzewanych produkcji ALGON-JATAX. Zajmujemy się wykonawstwem konstrukcji siatkowo-kamiennych z koszy ALGON-JATAX. Więcej szczegółów w dziale KOSZE GABIONOWE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zespół młodych projektantów rekrutujących się z Politechniki Wrocławskiej pod bacznym nadzorem pracownika naukowego tejże Politechniki oraz kierownika pracowni wykonuje projekty, opracowania oraz ekspertyzy w zakresie: